Regulamin pobytu | Hotel Redyk Ski&Relax

Newsletter

Kamera

Regulamin pobytu

Dyrekcja obiektu Redyk Ski&Relax będzie Państwu bardzo wdzięczna za przestrzeganie tego regulaminu.

§ 1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, prosimy zgłosić w Recepcji najpóźniej do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa na pobyt jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby odwiedzające naszych Gości mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył Regulamin Pobytu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub innych Gości albo szkodę Gościom, pracownikom lub innym osobom przebywającym w Obiekcie.

§ 4

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze Obiektu niezwłoczną reakcję.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  1. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  2. sprzątanie pokoju i dokonywanie napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. Sprzątanie pokoi odbywa się każdego dnia w godz. od 10:00 do 16:00,
  3. warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie w tajemnicy informacji o Gościu,
  4. sprawność urządzeń technicznych,
  5. wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni na życzenie Gościa.

§ 5

 1. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji zawiązanych z pobytem i połączeniach komunikacyjnych,
  2. budzenie o oznaczonej godzinie,
  3. przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu Gościa w Obiekcie.

§ 6

 1. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Istnieje możliwość zdeponowania wartościowych przedmiotów w sejfie na Recepcji.
 3. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady ( Dz. U. z 1998r. nr 117, poz. 758 z późniejszymi zmianami).

§ 7

 1. Parking na terenie Obiektu jest monitorowany, niestrzeżony.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, bądź utratę samochodu lub innego pojazdu mechanicznego pozostawionego na parkingu.

§ 8

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających usług Obiektu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 9

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi i pozostawić klucz (kartę) w Recepcji. Za zgubienie klucza obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących własności Obiektu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 4. W przypadku zauważenia pożaru należy o tym fakcie powiadomić bezzwłocznie recepcjonistę lub innego pracownika Obiektu, a następnie ewakuować się zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi wskazującymi kierunki dojść i wyjść ewakuacyjnych.
 5. W całym Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Naruszenie tego zakazu skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 500 zł. Palenie jest dozwolone na zewnątrz budynku lub na balkonie.
 6. Działając w imieniu SNFP – Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska – Obiekt nieodpłatnie udostępnia, a Gość wypożycza odbiornik TV i radio do własnego, osobistego użytku, na okres pobytu w Obiekcie.
 7. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.

§ 10

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

§ 11

Dane osobowe

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest Stanisław Bobak działający pod firmą TATROPOL Stanisław Bobak z siedzibą w Zębie, ul. Potoczki 20, 34-521 Ząb.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
 3. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 4. W Obiekcie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane z monitoringu są przechowywane przez 7 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
 5. Każdy Gość ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, przenoszenia oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Obiekt.
 6. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych dodatkowo przysługuje prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.
 7. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiee,
  2. firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Obiektu,
  3. firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,
  4. firmom świadczącym obsługę prawną,
  5. firmom świadczącym usługi marketingowe dla Obiektu.
 8. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy lub za pomocą skrzynki mailowej ado@redyk.pl.
Schowaj treść Do góry
Pokaż treść
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij